Product Search Results by Storage Capacity

Zbiornik Fuelstore o pojemności 2000 litrów

Dwupłaszczowy zbiornik Fuelstore na olej napędowy o pojemności 2000 litrów

Zbiornik generatora o pojemności 2000 litrów

Zbiornik generatora o pojemności 2000 litrów

Cysterny na olej napędowy z homologacją drogową ( drogi publiczne) o pojemności 2000 litrów

Dopuszczona do użytku drogowego w UN holowana cysterna dwupłaszczowa na olej napędowy

Wewnątrzzakładowe cysterny holowane o pojemności 2000 litrów

W pełni stalowa, holowana cysterna o wzmocnionej konstrukcji na olej napędowy

Zbiornik Fuelstore o pojemności 2500 litrów

Zbiornik Fuelstore o pojemności 2500 litrów

Wewnątrzzakładowe cysterny holowane o pojemności 2500 litrów

W pełni stalowa, holowana cysterna o wzmocnionej konstrukcji na olej napędowy

Zbiornik generatora o pojemności 3000 litrów

Zbiornik generatora o pojemności 3000 litrów

Wewnątrzzakładowe cysterny holowane o pojemności 3000 litrów

W pełni stalowa, holowana cysterna o wzmocnionej konstrukcji na olej napędowy

Góra